توی کانال مطالب روانشناسی و نحوه مشاوره گرفتن قرار داده شده
واسه عضو شدن تو کانال رو لینکه لمس کن👇👀یه کانال دیگه واسه موارد تک سوالی هست
 که سوال بصورت متن بلند فرستاده میشه
 بعد با ویس جواب داده میشه👇👀


zbartar.blog.ir_مشاوره تلفنی و بصورت ارسال سوال و با تلگرام رایگان!