سلام میخواستم ببینم اختلاف سنی تو زندگ مشترک خیلی مهمه؟؟ 

چون من میخوام ازدواج کنم و فقط توی اختلاف سنی موندم اختلاف سنی مون هم یازده ساله به نظر شما یازده سال خیلی زیاده و نمیشه زندگی کرد؟؟؟ 

من شانزده سالمه لطفاً کمکم کنید