سلام من از داداشم متنفرم نه سالم بود که یک داداش داشتم به من تجاوز میکرد و من همیشه تو خونه تنها بودم و برادرم که ۴ سال از من بزرگتر بود تو خونه دکتر بازی با من میکرد و بعدش رو من میخوابید و شلوارمو پایین میکشید و روم میخوابید و هیچ کار دیگری نمیکرد ولی خودشو بالا و پایین میبرد و تا سن ۱۵ سالگیم همینطور خودشو به من میمالوند و آلتش رو رو به باسنم میمالوند و ارضا میشد و میرفت بعدها معتاد هم شد و دیگه سراغم نیومد ولی کلا الان که ۳۲ سالمه ازدواج کردم نمیتونم با شوهرم تو رابطه جنسی لذت ببرم و همش داداشم تو ذهنم میاد و نمیتونم از یاد ببرم کمکم کنید.


گرفتن وقت مشاوره👇

@moshaverepoli