سلام 

خانومی ۲۱ ساله هستم و شوهرم ۲۹ سالشه۳ ساله ازدواج کردم و ۳ سالم نامزد بودم تفاوت سنی من و شوهرم ۸ سالی میشه و من از لحاظ احساسی احساساتم زیاده ولی شوهرم اصلن احساسات نداره و یچیزی مسخره ای میدونه احساساتو و من دیگ نمیتونم اینجور زندگی کنم ب تازگی صاحب فرزند شدیم ولی هرچی ب شوهرم میگم ک یکم احساسی رفتار کن با من و فرزندمون نمیتونه این تو روحیه من تاثیر زیاد گذاشته و همش من گریه میکنم ب نظرتون چکار کنم ک شوهرم بهم توجه کنه و جواب احساساتمو بده