با سلام من دختری 15 ساله هستم از نظر قیافه هم میتونم ب جرات بگم خوشگلم . 

چن ماه هم هس ک نامزد شدم مشگل من اینه ک هرجا میرم یا با هرکس برخورد میکنم انتظار دارم از قیافم تعریف بشه و تعریف بکنه نمیدونم چرا شاید بخاطر اینه ک بیشتر اوقات ازم تعریف میشه ولی وقتی ازم تعریف نشه ب شدت احساس کمبود میکنم خیلی ناراحت میشم ب طور دقیق داغون میشم ازتون خواهش میکنم راه حلی پیش پام بزارید.در ضمن من و همسرم هردو آدمای معتقدی هستیم.

 ممنون .