سلام 

چهارده سال زندگی فاصله سنی سیزده سال .سن منم 35.

مشکل ما اینکه اصلا تفاهم اندازه سر سوزن نداریم من با سن کمتر از اون همیشه کوتاه اومدم دیگه کار به جایی رسیده که فقط شکایت میکنم فقط به حرف دو خواهر و مادرش گوش میده تا اونجا که بگن بمیر میمیره.

 منم چون پدر و مادرم ناتنی هستن البته پدر هم در سایه نامادری ناتنی شده بخاطر این مساله هیچ وقت سر هیچ قضیه طرف من نیستن 

شوهرم هم عیاش هستش هم تنبل هم بی غیرت  نه اخلاق داره نه ارزش میده و نه احترام میزاره. پیش هر کسی هم لهم میکنه

 بچه هام هم خسته شدن هر روز با حرفای این و اون میاد و دعوا داریم. تو رو خدا کمک کنید تا اونجا رسیدم که میبینم پشتم خالیه بمیرم راحت شم برا بچه ها بیشتر دلم میسوزه.فقط کمکم کنید گاها هم تصمیم میگیرم بچه ها رو بردارم برم. ولی متاسفانه جا نداریم.