سلام 

من یک خانوم بیست ساله هستم شوهرم ۲۷ سالشه الان یک ساله باهم نامزدیم درطی این یک سال همیشه از اینکه دوس داره با زنای دیگه باشه گفته از زیبایی هاشون وهمیشه میگه چون خیلی دوست دارم باهات راحت حرفامو میزنم فقط باتو راحتم مطمن باش تو خانوم خونمی بقیه فقط برا تنوعه که میگم بیرون که میریم همیشه به زنا و دخترا تیکه یا حرف میندازه بعدش میگه شوخی کردم از شما میخوام بگید باید چیکارکنم چون محبتشو به من داره میمونم فقط میخندم یا سکوت میکنم ولی از درون خیلی برام عذاب اوره که از بودنش با زنای دیگه میگه یا تعریف میکنه ازشون ... 

باتشکر