سلام خوب هستید..من ۱۸سالمه. 

۱ساله ازدواج کردم و شوهرم ۲۹ سالشه. 

من ۱سال نامزد موندم..تو نامزدیم از شوهرم رفتارای غیرمنتظره ایی رو میدیم..احساس میکردم که با زن برادرش رابطه داره..آخه زنگ میزد میگف بیا دنبالم اینم میرف تنهایی..به خاطر همون من همش دعوا میکردم باشوهرم...وقتی شوهرم زن برادرشو میبینی چشم تو چشم به همدیگه نگاه میکردن و میخندیدن و منم ناراحت میشدم...الانم اینجوریه خواهش میکنم راهنمایم کنین..ممنون