سلام یزدان هستم 23 ساله. 1 ساله که ازدواج کردم خانمم 23 سالشه خیلی همدیگرو دوست داریم ولی خانمم خیلی لج بازو تلافی کن هست. خیلی خشن و بی رحمه انگار که یک روح مردانه در کالبد زنانس بیشتر مواقع بحث و دعوا داریم دیگه خسته شدم واقعا و از طرفی نمیخوام خانممو از دست بدم.