من دختری23ساله هستم نزدیک چند ماهی هست با پسری اشنا شدم و قصد ازدواج داریم ولی متاسفانه خانواده پسر میگن باید با یه دختر که ما برات در نظر گرفتیم ازدواج کنی و البته اشنا، چون ما با غریبه وصلت نمیکنیم

 از طرفی دوسش دارم و نمیتونم به کسی دیگه‌ای فکر کنم حتی وقتی خواستگار برام میاد رد میکنم چون دلم با این اقا پسره موندم چیکار کنم کمکم کنید هرکاری لازم بوده انجام دادیم.