درود بر شما. 

من 2 ساله ازدواج مجدد داشتم. یک ساله به علت ورشکستگی و اختلافات شدید با همسرم فقط همو تحمل میکنیم. 

در طول ماه شاید یک بار نزدیکی داریم که اون هم فقط از طرف منه. چون همسرم دیگه هیچ احساسی نداره نسبت به این مسئله. خیلی دوست دارم که مثل قبل همخوابی رو داشته باشیم یعنی دوطرف راضی باشن. ولی وی اصلا قدمی برنمیداره. اصلا هم نمیخوام بهش خیانت کنم . در برابر این سرد مزاجی همسرم چه واکنشی نشان بدهم خوبه؟؟