باسلام من خانمی21ساله هستم ودردوران عقد به سر می برم، ما در این دوران روابط زناشویی داریم(بخواسته همسرم وگرنه ازنظرمن این مواردباید به بعدازعروسی موکول شود) و هروقت ازمن رابطه بخوان خیلی مهربون میشن و اگربا پاسخ منفی من روبرو بشن خیلی ناراحت میشن و ما در این دوران ازطرف خانواده خودم محدودیت رفت وآمد داریم شوهرم ازاین موضوع ناراحته وانتظار رفت وآمد دارن ودوست دارن پیش هم باشیم ومیگن ما زن وشوهریم حق همیم 

ولی مشکل اینجاس که همه دوست داشتن ها براموقعیه که من برای ایشون خرجی نداشته باشم و وقتی تقاضای چیزی داشته باشم به من میگن ما فقط زن وشوهریم و تو عقدیم و میگن توهنوز خونه پدرت هستی و پدرت باید خرجتو بده و فک میکنن من ایشونو برا مسایل مالی میخوام درصورتیکه من به جنبه محبتی موضوع نگاه میکنم من واقعا ازاین حرف شوهرم ناراحت میشم و فک میکنم ایشون فقط به جنبه جسمانی من اهمیت میدن چون تا رابطه میخوان و حرف از رفت و آمده ما زن و شوهریم و حق همیم ولی تا ازشون چیزی میخوام من دختر بابام هستم اختلاف سنی ما 3سال است و 1سال و دو ماه است که عقدیم تقاضا دارم بفرمایین من چکارکنم؟