سلام

من بعد از 3 سال دوستی با همسرم،8 ماهه که ازدواج کردم، 

سوالم اینه که دقیقا منظورتون ازینکه برای شوهرمون مادری نکنیم،یعنی چی؟

و دیگه این که بیشتر راجع به نحوه برخورد با دخالت خانواده همسر توضیح بدین

ممنون