سلام خسته نباشید میشه کمکم کنید؟!

من تو شرایط بدیم غیر شما نمیتونم حرفمو به کسی بگم و کمک بخوام!!!

من 23 سالمه عاشق پسری شدم که مشتری غذاخوریمونه با اولین نگاه عاشقش شدم خیلی باهام صمیمی شد اولین حرف و کلمه‌ای  که ازش شنیدم درمورد احساسش بود که بهم گفت تو چقد خوردنی هستی بعد که من بیشتر بهش رو دادم حرفای خصوصی‌تری ازش شنیدم 

دیگه داشتم از حرفایی که میزد کم کم ناراحت میشدم و احساس می‌کردم فقط هدفش رسیدن به هوسشه و دوس داره باهام باشه که به خواستش که هوسشه برسه!!! 

من واقعا عاشقشم خیلی دوسش دارم شب و روز به فکرشم ولی اون نه همیشه بهش پیام میدم دلم برات تنگه بیا ببینمت و... دوست پسرم اصلا جوابمو نمیده خیلی مغروره چیکار کنم عاشقم شه؟!امروزم بهم گفت خیلی سخت نگیر یه روزی مال من میشی.بعدش دید من پایه نبودم جوابشو با اخم دادم گفت چی فک کردی فک کردی من مثل توأم اینجا باهمه لاس میزنی!!! بعد این حرفش فقط سکوت کردم واقعا قلبمو شکوند در حالی که من فقط بااون اینجوریم میگمو میخندم بقیه برام مهم نیستن!!! 

لطفا بگید چیکار کنم عاشقم شه چون واقعا مغروره واصلا بهم رونمیده