سلام رابطه خواهر برادر درچه حدی باید باشه؟ من نمیدونم یه خوا  ۲۲ ساله دارم خودم ۲۴ سالمه تو یه اتاقیم و خیلی با هم خوبیم و صمیمی طوری که من عاشق خواهرم شدم به قول دوستم میگه خواهر و باردر که داشته باشی غم نداری منم واقعا اینطوریم خیلی صمیمی هستیم ولی نمیخوام خدای ناکرده به رابطه نامشروع کشیده بشه آخه من روابط نامشروع خانوادگی رو شنیدم میترسم از خواهرم  کا رابطه خوار برادری رو کمی بیشتر جلو میره مثلا خیلی کشتی میگیریم و آخر کار میفته رو من و خوب کمی حس بدی بهم دست میده یکی از اقوامم رابطه نامشروع با مادر زن خودش داشت و پیچید همش نگرانیم رو بیشتر کرده میخوام بدونم توی متن ماجرا میتونید باشید خواهر برادر که فکر نکنم نظر بدی بهم پیدا کنند ولی ما خیلی نزدیکیم حقیقت من چندین بار تو خواب بغلش کردم جون تو یه اتاقیم و اونم بیدار شد ولی خودشو به خواب زد منم احساس بدی پیدا کردم آخه داستان سکس خواهر برادر که یکی از دوستانم آورد نشونم داد همش اینطوری  شروع شده بود منم خیلی عذاب وجدان میگیرم

چیکار کنم دکتر؟