روش کات کردن رابطه عاطفی و دوستی به چه صورتی هست؟

لطفا راهنماییم کنید