سوالاتی که نیاز به جواب و پاسخ دارند قرار داده شد،از دوستانی که تجربه یا پیشنهاد یا نظری و درکل جوابی و پاسخی به این سوالات مطرح شده که همگی از طرف کاربران مطرح شده دارند لطفا مطرح کنید تا دیگران استفاده کنند.
من تنها میتونم به مشاوره تلفنی و تلگرامی ها برسم عزیزان،اینجا فضایی هست که هرسوالی دوست داشتید میتونید مطرح کنید و با نظرات شما عزیزان تنهاگردش میکنه.سوالاتی در صف انتظارند منتهی ابتدا اینها جواب و نظری داده بشن آنها رو نیز قرار میدم.سالم باشین.