باسلام من سنم 30 و شوهرم 31 ساله پنج ساله با هم ازدواج کردیم شوهرم از روز اول ازدواج بهم کم محلی میکرد ومن چون اونو دوست داشتم اهمیت نمیدادم ولی بمرور زمان اصلا به من توجه نشان نداد و فقط به خودش و کارش فکر میکرد تو خونه اصلا با من حرف نمیزنه هر وقت هم میخوام باهاش حرف بزنم میگه خسته ام بمونه فردا

 سرش تو لاک خودشه فقط به خودش میرسه کارهای خودش رو انجام میده یعنی ورزش و استخر و کار و اصلا توجهی به من نشون نمیده وفقط نیازهای خودش براش اهمیت داره اگه میشه بگین من چیکار کنم الانم یه فرزند دارم