سلام و خسته نباشید،

من ۱۱ ساله با همسرم ازدواج کردم یک پسر۱۰ ساله دارم و همسرم از من ۳ ماه بزرگترهستش ازاول که ازدواج کردیم شوهرم اهل خانم‌بازی بود  و میشه گفت اهل خانم بازیه همش با خودم فکرکردم شاید خوب بشه ولی نشد الان هم که بدتر شده خیلی دروغگو و خیانت کارهستش هرکاری بگی کردم ولی نمیشه خسته شدم سر هر حرفی دعوا راه میندازه چند وقت پبش برگه صیغه نامه شو با یه زن که ۱۵ سال از من بزرگتر هست فرستاده برای من الان هم بجای اینکه من ناراحت باشم اون طلبکاره تو رو خدا کمک کنید من هیچ کسی رو ندارم بجز خدا و شما.