سلام خسته نباشید..من چند وقت پیش سوال پرسیدم که شوهرم عاشقمه با یه نفر چت کردم شوهرم فهمید خواستیم جدابشیم که نشدیم الان حامله ام ولی اینو نگفتم که بعد چت من شوهرم با یه دختر حرف میزد چن ماه که بعد فهمیدم و دعوامون شروع شد باز بعدش که بهتر شدیم گفت عمدا از دست من کرده که تلافی کنه کاره منو بعدشم گفت این دختر دوران دبیرستانش دوستش بوده قرار بود بهم برسن جورنشده الان فک کرده جدا میشیم فهمیده اون مجرده شمارشو پیداکرده بهش زنگ زده الان هرکاری میکنم نمیتونم فک کنم دوسم داره با اینکه عاشقم بود خودم خرابش کردم با بی عقلیم که پشیمونم ولی هرشب میگه اون دختر بخاطر من تا الان ازدواج نکرده گناه داره اگه رضایت بدی باهاش ازدواج کنم تو هم طلاق نگیری بااینکه میگه عشقش بوده قبلا ولی نمیتونم فکر کنم دوسم داره فک میکنم دروغ میگه میگه ازش خبر ندارم نمیتونم باور کنم حامله ام از بس استرس دارم بخدا فک میکنم افسرده شدم دیگه از ی طرف میگم طلاق بگیرم که بهش برسه ببخشید زیاد حرف زدم تورو خدا راهنماییم کنید.