سلام.خداقوت ۲۵ سالمه حاصل ۶سال زندگیم یه دختره.

 مشکلم باشوهرم زبون درازی من و کتکهای اونه

 چند وقت پیش ب خاطر تنبیه من تلفنی با کسی رابطه داشت منم خونه رو ترک کردم و خانوادش از این فرصت سواستفاده کردن و براش رفتن خاستگاری.

 خواهر بزرگش هم تو زندگیم دخالت میکنه ازش متنفرم حتی به خدا واگذارش کردم اون خودش مطلقه هستش . 

شوهرم بعد ترک خونه از طرف من امد دنبالم و میگه بدون من نمیتونه زندگی کنه

 نمیخوام تجربه های قبلیم تکراربشه چون شوهرم خیلی دهن بینه .از خواهرش خیلی کینه دارم. کمک کنین سپاسگذارم