سلام لطفا جواب منو بدین 

من ده سال ازدواج کردم تو این ده سال همیشه شک داشتم که شوهرم بهم خیانت میکنه تا اینکه سه هفته پیش دیدم با یه زنه شوهردار پیامای زشتی بهم داده بودن با چند تا زن دیگه هم پیام بازی داشته با یکی از اون زنا که میشناسمش ده ساله که رابطه دارن ولی هنوزم داره انکار میکنه در حالی که من همه پیاماشونو خوندم دست رو قران میزاره و دروغ میگه بابت یکیشون معذرت خواهی میکنه و بقیشو انکار میکنه در کل ادم خیلی دروغگویی الانم فهمیدم بایه دختر دوست شده کلا خیلی زن بازه من چکار باید بکنم دو تا پسر ده ساله و چهار ساله دارم نمیدونم یعنی این ادم میتونه از این کاراش دست برداره؟ ترو خدا بگین من چکار کنم.