من ۱۵وهمسرم ۲۱سال داشتیم که ازدواج کردیم بعداز ۵سال که توعقد بودیم ودوران خیلی خوشی داشتیم ازدواج کردیم والان صاحب دوفرزندهستیم یک دختر یک پسر  که مشکلات زیادی رو سپری کردیم که الان شوهر م به دلیل های مختلف سرم قر میزند نمی دانم چکارکنم خستم بارها قصدخودکشی کردم ول بعد پیشمان  شدم که چه بلایی سرفرزندانم می اید این کاررا انجام ندادم تورو خداراهنماییم کنید التماس میکنم چون هم زندگیم وهم همسرم وهم فرزندانم رادوست دارم.