سلام خسته نباشین 

من دختری 17ساله هستم وهمسرم 28ساله 2ساله که ازدواج کردیم وازاول ازدواج باهم مشکل داریم وهیچگونه تفاهمی ندارم مشکل من اینه که شوهرم به هیچ وجه به حرف من توجه نمیکنه ومیگه حرف حرف منه سیگار مصرف میکنه مشروبم مصرف میکنه کار ثابتی هم نداره وبه همین دلیل بی اعصاب شده وخیلی باهم مشاجره میکنیم میگه ازوقتی تواومدی اینجوری شدم واقعا دیگ نمی دونم چی کار کنم همش توخونه خوابیده میگه باید کاری که برای تخصصم رو پیداکنم لطفا کمکم کنید روحیه اش وعوض کنم ممنون