سلام من شوهرمو خیلی دوست دارم و عشقم شوهرمه و خیلی عاشقشم ولی اون اصلا ابراز احساسات نکرده و حتی یبارم لمس به بدنم نکرده و یبار نگفته دوست دارم 

نمیدونم چطوری شوهرمو به خودم وابسته کنم؟ 

چطوری عاشق خودم کنم؟

دوستم نداره میدونم تورو خدا بگین چیکار کنم؟