سلام من دختری هستم که دو ساله عروسی کردم 

با شوهرم یک سال اختلاف سنی داریم بچه هم دارم ،توزندگی ما خیلی دعوا هست شوهرم فکر میکنه همه دعواها به سبب  و بخاطر زود رنجی منه درسته که منهم این طور هستم اما فکر میکنم بعضی وفتها تقصیر اونه خیلی بی مسیولیته واسه هر کاری باید ناراحت شم تا انجام بده خسته شدم شوهرم میگه دیگه خسته شدم از این که این قد ریز بینی و زود ناراحت میشی چند دفعه صبر کردم و ناراحت نشدم با زبون خوب باهاش حرف میزنم اما فایده نداره چی کار کنم