سلام واسه دوستم مزاحم شدم شوهرش دچارخودارضایی باهاش هیچ رابطه ای نداره  نه عاطفی نه جنسی و کلا میگه شوهرم منو نمیکنه ازطریق تلگرام با مردی ارتباط برقرار میکن خودارضایی میکن  سه فرزندداره دوستم دچار اضطراب شد دائما دعوامیکنن رابطشون خیلی سرد شوهرش توخونه دائم باتلگرام لطفاراهنمایی کنین.