سلام من امیرعلی۲۹ ساله یه زن داداش دارم که خیلی جلوی من مدام عشوه گری میکنه و ناز و ادا میاد من هم حقیقت چند باری که برادرم خونه نبود و تنها بودیم دستشو گرفتم و حتی جند بار هم بوسش کردم اما این داستان به اینجا ختم نمیشه من عاشق زن داداشم شدم،البه برادرم هم میخواد طلاقش بده چون کمی گوشه گیره و برعکس زنداداشم اجتماعی،من حقیقت میبینم که به هم میاییم وقتی برادرم اونو طلاق بده صحبت کردیم که باهم ازدواج کنیم چون عشقش شدم کلا گیج شدم آخه یبار نزدیک بود تو خونه رابطه ی جنسی باهم داشته باشیم اما من تا مرز بوسیدن و لمس اندامش پیش رفتم اما گفتم نمیخام به برادرم خیانت کنم اونم گفت باشه اما هنوز منو میبینه میگه چه اشکال داره ما که زن و شوهر میشیم!
من دیگه اونجا نمیرم میترسم رابطه جنسی انجام بدیم و گذاشتم تا طلاق بگیره و بعد باهم ازدواج کنیم.
نمیدونم کارم درسته یا نه بگین چیکار کنم توروخدا کمکم کنید.