سلام.من وهمسرم 32سالمونه.

دخترخاله وپسرخاله هستیم...سیزده ساله ازدواج کردیم وباهم زندگی میکنیم.همدیگرو دوست داریم وباعشق زندگی میکنیم...علاقه ی شدیدهمسرم به من انقدزیاده که همسرم توقع نداره درهیچ زمینه ای من بهشون نه بگم...وخیلی حساس وزودرنج هستن...این موضوع من رو خیلی ناراحت کرده واقعا نمیدونم چکارکنم لطفاراهنمایی فرمایید.متشکرم