سلام من یه دختر مجردم که به طور کامل امیدمو به زندگی از دست دادم من تو دوران مجردیم هیچوقت به آرزوهایی که داشتم نرسیدم و همیشه ازشون کمبود دیدم و به خواسته هام بی توجهی کردن منم انقد گفتم ولی دیدم تاثیری روشون نداره از یه روز خسته شدم و سکوت کردم و همه غصه هامو ریختم تو خودم از اون روز داغون شدم همینا رو دلم مونده از شدت ناراحتی شبایی میشه که اصلا نمیخوابم و تا صبح بیدارم الان به حدی حالم بده که فقط دوست دارم ازدواج کنم و برم جایی که خیلی از خانوادم دور باشم که هر خاطره تلخی ازشون دارم از ذهنم پاک بشه و بتونم یه تغییر اساسی تو زندگیم بدم.لطفا جوابمو بدین ممنونم.