سلام من ۲۹ساله وهمسرم ۴۰سالشونه دوتا بچه دارم پسرم که ۱۰ سال ودخترم۴سالشه مشکل من کتک زدن همسرم سر خانوادشونه که لج منو درمیاره که من به اونها بی احترامی وبی ادبی کنم من خودم هم نمیکنم هیچ ولی چون خیلی حساسه فقط دوست دارم بهشون بدوبیراه بگم فقط پیش شوهرم اینجوری  هستم پیش خانواده شوهرم خیلی با ادب وبا احترامم مادر شوهرم خیلی شوهرمو تحریک میکنه که منو بزنه ازش نفرت دارم ترو خدا به خاطر بچه هام کمکم کنین چیکار کنم شوهرم باهم خیلی سرد وبی تفاوته؟