باسلام من ۲۰سالمه دوسال ازدواج کردم همسرمم ۳۰ سالشه

شش ماهه متوجه شدم همسرم کسی رو صیغه کرده والان باردار شدم نمیدونم چه برخوردی کنم تا یادم بره رو بچه هم تاثیر نزاره از نظر عاطفی هم همسرم چیزی کم نمیزاره ولی من رو ازار میده که چه مشکلی داریم که این کار رو کرده