سلام. میشه در مورد مسئله مالی و این که چقد مهمه برای ازدواج صحبت کنید.

 اگه با خواستگارم که پسر مورد علاقمه ولی  وضع مالیش پایین تر از منه و پایینتره ازدواج کنم مشکل درست میشه پیش نمیاد؟ ازدواج کنم؟ یا نه؟

خودش میگه شده من برا خودم هم خرج نکنم اما برای تو کم نمیزارم. خونه و ماشین داره. شغل و بیمه داره. ماهی هفتصد هم درآمد داره.