با سلام. 

خانمی19ساله هستم هشت ماهه عقد کردیم همسرم 26ساله. مشکل من تودار بودن و متاسفانه دروغگو بودن همسرمه.خیلی از مسائل رو به من نمیگه و من از این و اون میشنوم و دوم اینکه روزی که ما با هم حرف زدیم به من گفت اصلا اهل دروغ نیست ولی الان دائم دروغ میگه واصلا نمیشه بهش ثابت کرد.