باسلام من۲۱سالمه و نزدیک ۳ماه است که باپسرداییم که دوسال ازمن بزرگتراست نامزد کرده ایم من روی پاهایم لک های سفید دارم و ازگفتن این مسئله به نامزدم خیلی میترسم نمیدونم چطور این مسئله رو بهش بگم؟

میترسم ترکم کنه لطفا کمکم کنید