سلام .خسته نباشید .ببخشید نامزدم اصلا ب حرفم گوش نمیده ۲۵ماه هست که نامزدیم هر چی میگم به حرفم بی توجه هست .

زیادمحبت نمیکنه ولی من تامیتونم بهش محبت میکنم .اون به حرف خواهرش خیلی اهمیت میده ولی به حرف من بی محلی میکنه برخی مواقع فامیل و آشنایان،چیکاریایدکنم که شیفته من بشه؟

به حرفم توجه کنه ؟؟

ممنونم