سلام من فاطمه28ساله هستم ویک ساله نامزدشدم ،بانامزدم دوس بودم 7ماه بود،ایشون دردوران دوستی ادم باشخصیت و مهربانی بودن ،ولی الان کلا عوض شدن بداخلاق شدن زیرقولشون زدن دروغگو شدن،خانوادش هم که چه عرض کنم بی فرهنگ ،بی منطق،ولی بااین شرایط بازهمدیگرودوس داریم،هروقت قهرمیکردیم یه روزطول نمی کشیداشتی میکردیم ولی الان سه هفته هس ،واقعاخسته شدم ازیک طرف دوسش دارم ازطرفی غیرقابل تحمله رفتارش،بی زحمت راهنماییم کنین.