باسلام من 17 سالمه و نامزدم 22 سالشه الان یک ساله که نامزدهستیم هرچیز کوچک و بزرگی تبدیل به یه دعوای بزرگی میشه من دوست ندارم نامزدم وقتی من در خانه آنها هستم با دوستانش به بیرون برود اما همچنان این کار را انجام میدهد هر بحث و دعوایم که کنیم ب مادرش میگوید امامن خودم همیشه ازخانوادم انکار میکنم که یه موقع نامزدم از چشم شون نیوفته اما نامزدم هر چیزی رو با اونادر میون میزاره لطفا بهم بگیدچیکار کنم زندگی داره خراب میشه.