سلام . من بیست و دو سالمه و از ترم یک یکی از آقایون همکلاسی به من اببراز علاقه میکردند و من جواب رد میدادم . الان به خواستگاریم اومدند و من نمیدونم بهش اصلا فکر کنم یا نه . چون با این اوضاع جامعه نمیتوانم به مردها اعتماد کنم و از خیانت همسرم و مشکلات بعد از ازدواج بشدت وحشت دارم .