سلام .. دختری هستم ۱۸ ساله ، پنج ماهه ک با پسری ۲۲ ساله نامزد کردم.. هروقت من اشتباهی رو مرتکب میشم نامزدم بعد مدتی تلافی میکنه و بهم میگه ک اینم ب خاطر اون رفتارت.. هرچی بهش میگم منظوری از اون رفتارم نداشتم و معذرت خواهی میکنم باز کار خودشو میکنه.. ولی باز با صبوری بهش محبت میکنم.. لطفا بگید چجوری رفتار کنم که تلافی نکنه؟؟