سلام همسرم بهم خیانت کرده و فهمیدم ک کسی ک باهاش رابطه داشته قبل از من عاشقش بوده و بعد از چندسال هنوز ازفکرش بیرون نرفته وتو دوراهی مونده نمیدونه چکار کنه و منم نمیدونم چکار کنم از یطرف نمیخاد منو از دس بده و ن اونو برام سخته ک بخام با زن دوم همسرم همخونه بشم توروخدا کنکم کنین من درکش میکنم برای همینم همه چیزو بهم گفته بهم میگه ک منو خیلی دوسداره ولی انگار یچیزی ب پاش بسته باشه و ولش نمیکنه از طرفی اون دخترو تحملشو ندارم از یطرف سخته برام ک بخام قبول کنم ک با اونم باشه و از طرفی این ک بخاد بخاطر من ازش بگذره ولی فکرش پیش اون باشه برام سخته تورو خدا یه راه جلو پام بزارین ازبس فکر کردم دیگ دیونه شدم اخه خیلی دوسش دارم نمیدونم چکار کنم شبوروز کارم شده گریه