باسلام چهارساله ازدواج کردم

خودم 26سال دارم و همسرم 32سال.

مشکل من اینه: همسرم دوست نداره کسی بهش مشاوره یا کمک کنه و همه دلسوزی های مادرمو دخالت میبینه و داره فاصله میگیره و منزوی میشه

 یه کمک میخواستم که چجوری بین خودمون این مشکل رو حل کنم که ریشه دارنشه و بعد دچار مشکلات بیشتر نشیم از امر ونهی خوشش نمیاد و من نمیتونم به مادرم بی احترامی کنم بخاطر ایشون