سلام خانمی 24ساله هستم و همسرم 34ساله،نزدیک 3ساله ازدواج کردم،همسرم قبلا اعتیادداشته میگه ترک کردم ولی الان باتوجه به علائمش مطمئنم که هنوزم داره ازیه طرفم عقیم هستن وبرای درمان اقدام کردیم گفتن که جنین اهدایی بگیریم که ایشون راضی نیستن البته منم تمایلی به این کارندارم،باوجود این مشکلایی که داره فوق العاده لجبازو بددهن و دروغگو و بدقوله و جدیدا هم دست بزن پیداکرده،خیلی کلافم ازدستش،چون قبلا یه عقدناموفق داشتم بخاطرعدم علاقه، دیگه خانوادم نمیذارن ازش جدابشم،البته به خانوادم جریان اعتیاد و کتک کاری رو نگفتم، بااین وجود دوسشم دارم اونم همینطور ولی واقعا رفتارش،داره عذابم میده توشهرغریبم زندگی میکنم هرچی میگم تحمل این همه مشکل برام توغربت سخته انتقالی بگیربریم شهرخودمون ولی متاسفانه کارشو به من ترجیح میده میگه نمیام تو اگه نمیتونی تحمل کنی جداشو،خیلیم دهن بین و وابسته خانوادشه،خیلی دارم زجرمیکشم توروخدا کمکم کنید،ممنونم