سلام ده ساله ازواج کرده ام دو فرزند دارم تا حالا کم نگذاشته ام برای همسرم مدتی است که متوجه شدم همسرم قصد دارد با خانومی که اهل سوریه است و در سفرش با او آشنا شده ازدواج کند کمکم کنید نگذارم این وصلت سر گیردمن زندگی ام را دوست دارم