سلام،،

خسته نباشید خانمی هستم ازهشتگرد البرز کرج،،

همسرمن بهم خیانت کرده منم فهمیدم چند بارخواستم خودکشی کنم

یامیخواستم همسرمو بکشم

 چکارکنم خودشم خیلی ناراحته چرا اینکارو کرده ولی هرصبح که به سرکار میره من فکرمیکنم الان پیش اونه،،،

بعدازظهرها میرم نزدیک محل کارش می ایستم که شاید چیزی ببینم خودم ازخودم خسته شدم،،چکارکنم؟؟؟