سلام فردوس هستم ۲۵ سالمه یک سال میشه نامزد کردم نامزدم ۱۸سالشه بانامزدم مشکلی ندارم مشکلم فقط اینه که آرامش ندارم شب وروز در استرس به سر میبرم از اجتماع دور شدم هیچ جا نمیرم اگر بخوام مهمونی ویا تفریح هم برم بازم برام خوش نمیگذره همش رنج میبرم تورو خدا کمکم کنید.