سلام از پدرم متنفرم از بابایی که به دخترش نظر جنسی داشته متنفرم پدر شبها میاد تو رختخواب و منو اذیت میکنه میاد خودشو به من میچسبونه و هی آلتشو که لختیشو حس میکنم رو دامنم میکشه و برخی مواقع هم کم کم دامنمو بالا میکشه و من چون طبعم گرمه زیر دامنم چیزی نمیپوشم خوب و اونم میاد و به باسنم میماله و برخی مواقع حتی تو خواب تو سوراخ باسنم هم وارد شده و من هم هیچ عکس العملی نشون نمیدادم و اونم آب منیشو رو من خالی میکرد و بعد میرفت میخوابید پدر معتاد بود دلم واسش میسوخت

اما این ماجرا که تو سن ۱۴ سالگی واسم پیش اومد بعد ها تو سن ۱۹ و ۲۱ سالگی هم دوباره تکرار شد و من الان که ازدواج کردم مشکلاتی واسم پیش اومده میخوام کمکم کنید از پدرم متنفرم خیلی


گرفتن وقت مشاوره👇

@moshaverepoli