سلام چهار ساله ازدواج کردم و خداروشکر زندگی خیلی خوبی دارم و شوهرم خیلی مرد خوبیه. مشکلی که دارم با توجه به این روانشناسان میگن باید خیلی مواظب اقتدار مرد باشیم من خیلی از حرف های دلم رو به همسرم نمی گم چون میترسم اقتدارش بشکنه. اما این حرف ها تو دل خودم می مونه و تو خودم می ریزم و از درون داغون میشم و خب طبیعتا بعضی وقت ها در رابطه با شوهرم دچار مشکل میشم. چطوری حرفمو بزنم که اقتدارش نشکنه و ناراحت نشه؟