سلام 

اسمم هستی هستش و  ۱۷سالمه ۴ساله که با پسر عموم ازدواج کردم چون سنم کم بود هیچی نفهمیدم از زندگیم چون شوهرمو نمیخواستم بعدازیک سال عاشق مردی دیگه شدم 

واقعا من کمبود محبت داشتم این آقا با حرفاش و محبتش که فقط درحد حرف زدن بود منو عاشق خودش کرد من شوهرمو دوست نداشتم وندارم الان دیگه واقعا خیلی نسبت بهش سرد ومتنفرشدم فرزندی ندارم چون شوهرمونمیخواستم الانم که میخوام طلاق بگیرم قبول نمیکنه میگه طلاق نمیدم من دوستش ندارم واقعا یه ادم افسرده شدم نمیدونم بایدچیکارکنم تورو خدا کمکم کنین


🆔 @Harim_IR